Ha zúg az Úrnak Lelke

1. Ha zúg az Úrnak Lelke,
Mennyből alájövő,
Szétjár éltet lehelve,
Oh, az dicső idő!
Ha bűnösöknek serge
Az Úrhoz menekül,
Akkor híveknek lelke
Boldogságtól hevül!

2. Ha kél igaz bűnbánat
És könny fakad nyomán,
Sok szívben hő vágy támad
A békesség után,
Ha néma nyelvek szólnak
És látnak a vakok,
A büszkék meghajolnak,
Ezek dicső napok!

3. Istennek szent Igéje
Hangzik köröskörül:
„A Jézus drága vére
Minden bűnt eltöröl.”
Kit bűne tűzként éget,
Ki megterheltetett,
Találni békességet
Mind Jézushoz siet.

4. Oh küldd alá, nagy Isten,
Lelked lehelletét,
Az Úrhoz hadd siessen,
Ki távol tőle még.
A bűnösök sok ezre
Hogy Jézusé legyen,
Dicséretét hirdesse
Itt és a mennyben fenn!

Home


Next song