Hogyha zúg a lét viharja

1. Hogyha zúg a lét viharja
Még a hős is tántorog,
Szárnya biztos rejtekében
Menhelyet találhatok.

Refrén:
Hű kezétől betakarva,
Mitse félek szélviharban,
Hű kezétől betakarva
Biztosan pihenhetek.

2. Hogyha jőn a bánat árja,
Abban Őt felismerem,
Próba ez, ha jól kiállja,
Még erősebb lesz hitem.

3. Míg a Sátán úgy törekszik
Tőrbe vinni lábamat,
Ő segít, erőm növekszik
Bajból így öröm fakad.

4. Háborogjon hát a hullám,
Zúgjon egyre bár a vész,
Mitse félek, mert a lelkem,
Csak reá, az Úrra néz.

Home


Next song