Imádkozzatok és buzgón kérjetek!

1. "Imádkozzatok és buzgón kérjetek!"
Bűnös voltunkért, Uram, óh, ne vess meg!
Tiszta szívet és Szentlelket adj nékünk,
Hallgass meg, Fiad nevében, ha kérünk!

2. "Keressetek buzgón és megtaláltok!"
Téged keresünk, Uram, hogy bűn s átok
Erőt ne vegyen mi rajtunk,
Légy nekünk Égi útunk, igazságunk, életünk!

3. "Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!"
Elfáradtunk, Uram e világ zaján:
Óh, nyisd meg az égi béke szép honát.
Add, hogy zenghessünk örök Halleluját.

Home


Next song