Jertek el mind, magyarok

1. Jertek el mind, magyarok, Zengjünk buzgó hálákat,
A kegyelmes Istennek, Magyarok szent Atyjának!
Nagy, sok harcunk közepett Szent keze oltalmaza,
Bár tépte sok ellenség:
Él magyar és áll a haza.

2. Földi honban pihenőt Adott: kis Bethániát,
Hol szent Fia lábánál Hallhatjuk élet szavát;
Mi kegyelmes Krisztusunk Mennyből kincseket hoza,
Hogy lehessen a miénk Mennyei örök haza.

3. Így cselekvék mivelünk Szent Atyánk jó kedvében,
Megbocsátá sok bűnünk Szüntelen kegyelmében;
Földi honban boldogok Krisztusunkban lehetünk,
Örök honban örökké
Ő nála örvendhetünk.

4. Van hát miért, magyarok Zengni buzgó hálákat
E kegyelmes Istennek, Magyarok szent Atyjának.
Legyünk hát mind az Övé Itt e földi hazában,
Hogy áldhassuk szent nevét Mennynek örök házában!

Home


Next song