Jézus engem meg nem csalhat

1. Jézus engem meg nem csalhat,
Többet nyertem benne én,
Mint amit képzelni tudtam,
Amíg Őt nem ismerém!
Egyre hívebbnek találom,
Mennél jobban ismerem,
/: Lelkeket vezetni hozzá,
Égő vágyam ez nekem. :/

2. Jézus engem meg nem csalhat,
Ő, ki bűnöm hordozá,
Ő, ki a halál bilincsét
Lelkemről leoldozá.
Mert mióta vele járok
Látom, mily nagyon szeret,
/: Ím, azóta égi béke
Járja által szívemet. :/

3. Jézus engem meg nem csalhat,
Eljön Ő, tudom hamar,
Látható lesz mindeneknek,
Kit most még homály takar,
Bár nevessen a hitetlen,
Bár ne értse örömem,
/: Jól tudom, hogy nincs már messze,
Nemsokára megjelen!:/

4. Jézus engem meg nem csalhat,
Ő, ki nékem mindenem,
Hű vezérem Űdvezítőm,
Megváltóm, Szent Istenem,
Szívemet én néki adtam,
Nyugszom én az Ő szívén,
/:Jézus engem meg nem csalhat,
Mindent nyertem benne én.:/

Home


Next song