Jézus, én bizodalmam

1. Jézus, én bizodalmam, örök életre vezérem;
Ő benne van nyugalmam, mert vele azt mind elérem,
Ami itt vigasztalhat, holtomban boldogíthat.

2. Jézus én Megváltom él, én is látom az életet;
Leszek Üdvozítömnél, ki maga tett ígéretet,
Hogy tagjait nem hagyja,
Sőt mind magához vonja.

3. Hitnek kötelékével, Vele már összeköttettem;
Éltemnek megszűntével
Ámbár földbe temettettem,
A testi eltemetés
Új életre magvetés.

4. Ezen én szemeimmel Ott meglátom Megváltómat
Akit itt csak hitemmel Tisztelhettem, mint Uramat;
Országában részt veszek
Vele örökös leszek.

5. Csakhogy, amely életre Vágyódunk, azt itt keressük,
Amiért ítéletre Juthatnánk, azt ne kövessük.
Csak azé a boldog cél,
Aki ahhoz képest él.

6. Istennek legyen hála, Ki minekünk diadalmat
Jézusnak általa
Adott, és kész bizodalmat,
Jézusnak halála nyereség,
Mert követi üdvösség!

Home


Next song