Jövel, Szentlélek Úristen

1. Jövel, Szentlélek Úristen,
Lelkünknek vígassága,
Szívünknek bátorsága!
Adjad minden híveidnek
Te szent ajándékodat!
Jövel vigasztaló
Szentlélek Isten!

2. Jövel, megszomorodtatnak
Nemes vigasztalója,
Árváknak édesatyja!
Töltsd be siralmas szívünket
Mennyei nagy örömmel.
Jövel mi lelkünknek
Édes vendége!

3. Távoztasd el mi szívünknek
Hitetlen sötétségét,
Világosíts meg minket,
Hogy az Istennek igéjét
Hallhassuk és érthessük,
Jövel és taníts meg
Az igaz hitre!

4. Te vagy bizony örök Isten,
Ki Atyától s Fiútól
Mindörökké származott.
Te vagy mi Urunk Krisztusnak
Áldott szent ígérete,
Te vagy mi lelkünknek megszentelője.

5. Adjad szent ajándékodat,
Bátorítsad lelkünket,
Hogy vallhassuk a Krisztust!
Adjad, hogy mi meggyőzhessük
A bűnnek csalárdságát!
Te vagy mi bíztatónk, minden oltalmunk.

6. Bíztasd félelmes szívünket,
Hogy kétségbe ne essünk
Halálunknak idején.
De nagy bátorsággal, vígan
E világból kimúljunk!
Jövel vigasztaló Szentlélek Isten!

Home


Next song