Jövel, Szentlélek Úristen!

1. Jövel, Szentlélek Úristen!
Töltsd be szíveinket épen
Mennyei szent ajándékkal,
Szívbéli szent buzgósággal,
Melynek szentséges ereje,
Nyelveket egyező hitre
Egybegyűjte sok népeket,
Kik mondván így énekeljenek:
Hallelujah! Hallelujah!

2. Te, szentségnek új világa,
Igédnek vezérlj útjára.
Taníts Téged megismernünk,
Istent Atyánknak neveznünk.
Őrizz hamis tudománytól,
Hogy mi ne tanuljunk mástól,
És ne légyen több más senki,
Hanem Krisztus, kiben kell bízni.
Hallelujah! Hallelujah!

3. Óh, mi édes vigasztalónk!
Légy kegyes megoltalmazónk,
Hogy maradjunk útaidban,
Ne csüggedjünk háborúnkban.
Erőddel elménket erősítsd,
Hogy halál és élet által
Hozzád siessünk nagy vágyással.
Hallelujah! Hallelujah!

Home


Next song