Kicsiny Betlehemben

1. Kicsiny Betlehemben megzendült az ének:
„Dicséret, dicsőség az ég Istenének!”
Kit oly régtől fogva szívszakadva vártak,
Megszületett megváltója a bűnös világnak.

2. Zengjen ajkunkról is hálaadó ének,
Estéjén karácsony áldott ünnepének;
És ki bűneinkért földre alászálla,
Szívesen várt vendég legyen lelkünk Messiása!

Home


Next song