Krisztus Urunknak áldott születésén

1. Krisztus Urunknak áldott születésén,
Angyali verset mondjunk szent ünnepén,
Mely Betlehemnek mezejében régen zengett e képpen:

2. „Dicsőség magasságban az Istennek,
Békesség légyen a földön embereknek,
És jó akarat mindenféle népnek,
És nemzetségnek!”

3. Ez az Úr Jézus igaz Messiásunk,
Ki által vagyon bűnünkből váltságunk,
A mennyországban örökös lakásunk, Boldogulásunk.

Home


Next song