Neked szóljon a dal

1. Neked szóljon a dal, kegyelmes Atyának,
A bölcs teremtőnek, élet adójának,
Ki árvát megvédesz kegyelmed kezével,
Fáradtat üdítesz életnek vízével.

2. Neked zeng az ének, Atya egy Fiának,
Hitünk Mesterének, bűnös barátjának,
Nem sajnáltál értem fűgni átok fáján,
És szabaddá tettél véred drága árán.

3. Áldalak énekben bátorító Lélek,
A te oltalmadban nincsen, mitől féljek,
Vigasztaló íród sebem meggyógyítja,
Űdvösségnek útját fényed világítja.

4. Dicsérlek énekben dicső Szentháromság,
Atya, Fiú, Lélek, tökéletes jóság,
Mint megváltott gyermek, nevedet dicsérem,
Tied az én lantom és tied az éltem!

Home


Next song