Od'adtam életem

1. Od'adtam életem,
Kiontám vérem én,
Istent békíteni javadra ezt tevém.
Od'adtam életem,
Mit adsz te énnekem?

2. Örök fényből jövék,
Elhagyva trónomat,
Mint szolga szenvedék
Gúny s megvetés alatt.
Mind érted tettem ezt.
Te értem mit teszesz?

3. Hordoztam a tövist,
Kín s gondnak martalék,
Kiittam a kehelyt,
Halálig hű valék.
Te érted tűrtem el,
Mit tűrsz te értem el?

4. Önként ajánlva föl
Bűnöd bocsánatát,
Üdvöt, békét neked
Őrök kegyelmet ad.
Mind ezt adom neked:
Add nékem szívedet!

Home


Next song