Testvérek, föl tehát!

1. Testvérek, föl tehát!
Az Úr munkára hív.
Kövesse Mesterét!
Örvendve minden szív.
Hadd szálljon hát alá
Lelkünkbe szent erő,
Végezzük szívesen,
Amit parancsol Ő.

Refrén:
Fel szívem, csak híven,
Őt kövesd örömest.
Int feléd, üdvösség,
Dolgozz híven, míg eljön Ő.

2. Óh mily szent munka ez,
Mit ránk bíz Mesterünk:
Az üdvről szólani,
Mit Ő hozott nekünk,
Hirdetni mindenütt,
Hogy Ő minket szeret;
Kiáltni hangosan:
Megváltó érkezett.

3. Hitetlen szívekbe
Jó magvat hinteni,
Törölni könnyeket,
Nyomort enyhíteni,
Bánatnak éjjelét
Napfényre váltani,
Ellenségünket is
Szeretni, áldani.

4. Az Úrnak szent ügyét
Híven megvédeni,
Sötétség sergivel
Egyet nem érteni.
A harc, ha tán nehéz,
Ha lankad tán erőnk,
Az Ő keblén mindig
Van édes pihenőnk.

5. Mily édes pihenés
Vár majd egykor reánk,
A fényes égi hon,
Az lesz örök hazánk.
Ott vár reánk az Úr,
Dicső jutalmat ad,
Pálmát kezünkbe és
Fejünkre koronát.

Home


Next song