Tiszta égi béke

1. Tiszta égi béke, amit Isten ad,
Foly dicső folyamként itt a földön át,
Mély és gazdag árja ömlik éjnapon:
Ellenállhatatlan, csodás hatalom.

Refrén:
Béke, mit az Úr ad, béke, tiszta, mély,
Lelkemről te bút, bajt, gondot elvevél.

2. Hogyha e folyamba lelkem elmerül,
A gonosz hatalma engem elkerül,
Habja minden gondot messze elragad,
Tiszta égi békét, szent nyugalmat ad.

3. Bárha váltakoznak éj s nap itt alant,
Boldogságom napja folyvást fönnmarad;
Béke árja hordoz, rám a nap ragyog,
Ajkam egyre zengi: „Mily boldog vagyok.”

Refrén:
Jézus benned rejlik béke, tiszta, mély,
Lelkemről te bút, bajt, gondot elvevél.

Home


Next song