Úgy kutattunk a homályba

1. Úgy kutattunk a homályba,
Egy kis fénysugárait,
Ám a vészes ingoványba
Bűnünk mind mélyebbre vitt.

Refrén:
Hol a biztos kar, ki tudja?
Az erős, a hű, a szent,
Mely a bűn rabjából újra,
Boldog s új embert teremt.

2. Ládd-e telve irgalommal,
Jézus hagyta el honát,
Szóla: „Meggyógyulsz azonnal”
Jöjj, s ne vétkezzél tovább!

Refrén:
Hű csak Jézus drága jobbja,
Meg csak Jézus szíve ment,
Bűneink láncát leoldja,
És mindent újjá teremt.

3. Oh, mit adhatunk mi néki,
Aki annyit tett velünk,
Általadtuk, ami régi,
Bűnnel terhelt életünk.

4. Bűnös szívünk, mit szegényen
Átadtunk mi koldusok,
Az Ő áldott két kezében
Lett oly tiszta, oly nyugodt.

5. Oh, Urunk vezessen arcod
Mindörökre ezután,
Járjon utunk szent parancsod
Áldott szellemed nyomán.

Home


Next song