Zengjen hálaének

1. Zengjen hálaének,
Minden ajkon zengjen,
Isten szent nevének
Hő imára rebegjen.
Mind az, aki tudja,
Hogy az Úr kegyelme
Minden bánatunkban,
Gyógyírt hoz sebünkre.

2. Isten szent szerelmét
Jézus hozta hozzánk,
Hogyne zengne mindig
Róla csak szívünk, szánk?
Oh, mi nagy dicsőség,
Jézus a mi éltünk,
Oh, csodálja föld s ég:
Isten szenved értünk.

Home


Next song