Benned bízni, Jézus

1. Benned bízni, Jézus,
Úgy óhajtok én,
Hisz hozzád hasonló
Nincs a földtekén,
Fönn az égbe' sincsen
Ily nagy szeretet:
Értem, elveszettért
Adtad véredet.

2. Bízhatom tebenned,
Hisz te szent neved
Angyalok karának
Dicshimnusza lett;
A keresztre írva
Az a név vala,
Hogy ki hittel néz rá,
Éljen általa.

3. Bíznom kell tebenned;
Nézem, figyelem:
Egész földi életed
Csupa kegyelem,
Gyógyítsz, bűnt bocsátasz,
Tiszta szent szemed
Poklosok fekélyét
Sem utálja meg.

4. Bízom is te benned
Nem kételkedem.
A hozzád menekvőt
Nem veted ki, nem;
Mit kiejte ajkad,
Ámen a beszéd,
Krisztusom, Királyom,
Véred a pecsét.

Home


Next song