Hallelujah, hallelujah, hallelujah!

1. Hallelujah, hallelujah, hallelujah!
Fiak s leányok, zengjetek
A menny Urának éneket,
Ki a halált ma győzte meg.
Hallelujah!

2. Hallelujah, hallelujah, hallelujah!
A hétnek első reggelén
hív asszonyok csapatja mén
A sírhoz, balzsamot vivén.
Hallelujah!

3. Hallelujah, hallelujah, hallelujah!
Egy fényes angyalt láttak ott,
Ki nékik ilyen szót adott:
„Nincs itt az Úr, feltámadott!”
Hallelujah!

4. Hallelujah, hallelujah, hallelujah!
Jézus még az éjjelen
Tíz tanítványnak meg jelen
S szól: „Békességetek legyen.”
Hallelujah!

5. Hallelujah, hallelujah, hallelujah!
Mikor Tamás hírül veszi,
Hogy Jézus volt az, nem hiszi,
De jő az Úr s így szól neki:
Hallelujah!

6. Hallelujah, hallelujah, hallelujah!
„Tamás, jer s nézd a szeg helyét,
Sebzett kezem tárom feléd,
Higyj immár s hitetlen ne légy.”
Hallelujah!

7. Hallelujah, hallelujah, hallelujah!
Látván a sebzett két kezet,
Tamás tovább nem kétkedett,
de megvallá, hogy vétkezett.
Hallelujah!

8. Hallelujah, hallelujah, hallelujah!
„Uram!” kiálta „S Istenem!”
De szól az Úr: „Áldott a szem,
A mely nem lát s mégis hiszen!”
Hallelujah!

9. Hallelujah, hallelujah, hallelujah!
Az Urnak művei ezek,
Hozzá emeljünk szót, kezet,
Húsvét, húsvét elérkezett!
Hallelujah!

Home


Next song