Hittem benned

1. Hittem benned,
s most, íme, zengem,
Irgalmad nagy tettit ezért, Bűnmegoldó, bűnletörlő, Golgotán folyt isteni vért. Zengek néked, mert halálod Mindent jól elvégezett.
Bűnünk elvett mennyei bárány, Érettünk elvérezett.

2. Hittem benned,
s most, íme föllebb,
Föllebb, mint a Golgotán,
Látlak téged, győzedelmes, Áldozatra ment bárány.
Jó szószoló most az Atyánál, Minden szívért, aki tiéd,
Mert mennybéli fegyvereiddel, Sátánt egykor földre veréd.

3. Hittem benned, vad tövisekkel
Bűnünkért fölékesített,
Folyvást fénylő dicskoszorúsan Kormányzod most fönn az eget.
Ítélkezni majd mikor eljössz, Élők s holtak dolgairul, Mennyen, földön és a pokolban Minden lábadhoz borul.

4. Hitből zengek s háladalomból Szálljon rád a tisztelet,
Föld megváltó, mennyei főpap, Úr minden más Úr felett.
Isten, ember szent Fia jöjj el, Fényárban, ég angyalival, Felhők szárnyán
szállva, lebegve,
Jöjj, Úr Jézus, jöjj, mihamar!

Home


Next song