Im, nagy Isten, ím, előtted szívem kitárom

1. Im, nagy Isten, ím, előtted szívem kitárom,
Menedékem nincs sehol a földi határon,
ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval,
Italom könny, a kenyerem keserű sóhaj.

2. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet,
Te előtted elrejtenem semmit sem lehet;
látja lelked minden bűnöm, melynek átka sújt,
Vedd le rólam, óh, Ur Isten, vedd le azt a súlyt!

3. Szent fiadért, ki engem vérén megváltott,
hallgass meg, ha bűnbánattal Hozzád kiáltok!
Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez,
Hozzád térő gyermekednek, Atyám, kegyelmezz.

Home


Next song