Jézus engem megtalált

1. Jézus engem megtalált,
Mindörökre hűn szeret,
Tenni szent akaratát,
Lelke hűn tanít, vezet;
Oh, mi boldog lettem így,
Béke szállt szívembe bé,
Mindörökre szól e frigy;
Ő enyém és én Övé.

2. Amióta ezt tudom,
Fényesebb a napsugár,
Zöldelő faágakon
Szebben zeng a kis madár,
Fű, virág mind úgy ragyog,
Minden szebb a földtekén
És én oly boldog vagyok,
Én Övé és Ő enyém.

3. Mitől egykor féltem én,
Az mind ködbe oszla el,
Nyugszom Jézus kebelén,
Védő karja átölel.
Eltűnt gond és félelem,
Sok teher vált semmivé,
Jézusom jár most velem,
Ő enyém és én Övé.

4. Mindörökre Ő enyém,
Én Övé örökre már,
Mennyi áldás, szent remény,
Mit az Úr elömbe tár.
Múlna el bár föld s az ég,
Válna éjre bár a fény,
Akkor is megállna még:
Én Övé és Ő enyém.

Home


Next song