Leszállt a csöndes este

1. Leszállt a csöndes este,
Szívem, Téged keresve,
Hálától feldobog.
Szent arcodat, Megváltóm,
Fordítsd felém megáldón,
Míg bennem fény s tűz fellobog.

2. Ujonnan hadd teszem le
magam Te hű kezedbe,
S védő szívedre is.
Sok földi fáradalmat,
S minden sötét hatalmat
Itt léteddel eltávolíts.

3. Hogy hű szerelmed oly nagy,
hozzám, hogy oly közzel vagy,
S igéd benned maraszt,
Hogy szívem tőled éled,
S betölti tiszta lényed.
Oh, hadd tekintsem szentnek azt!

4. Egyik nap szól a másnak,
Az éltem vándorlás csak,
öröklét vár reám.
Oh, drága örökélet,
Feléd sovárg a lélek,
E földön nincs az én hazám.

Home


Next song