Megváltómnak keresztjén

1. Megváltómnak keresztjén
Bizton vagyok, tudom,
A Felségesnek árnya véd
Forró, sivár úton.
Itt leltem édes menhelyet,
Hol szívem meg pihen,
Kifáradt bár a szenvedés
Nehéz küzdelmiben.

2. Óh, Biztos, édes otthon,
Kipróbált sziklaszál,
A szentség és az irgalom
Örökre frigyben áll!
Mint Jákob egykor látok itt
Létrát, mely égbe visz,
Az Úr keresztje ég felé
Nyit utat nékem is.

3. Az Úr keresztje mellett
Nem rettent a halál,
A Jézus drága vériben
Szívem nyugtot talál.
És Ő kitárja karjait,
A bűnöst mentni kész,
s az égre int, hol vár reánk
Örökség, s drága rész.

4. Isten bárányát látom,
Szemem, ha föltekint,
Véres kereszthalálban ott
Szenvedni annyi kínt.
Két nagy csodát találok itt,
S a szégyen el pírit,
Isten szerelmét látom én,
S szívem nagy bűneit.

5. Kereszted csendes árnya
Borul folyvást fölém,
Te lettél napsugárom is,
Más fényt nem kérek én.
Omoljon össze a világ,
Mit tartozik reám?
Magamba nem dicsekszem én,
keresztedben csupán.

Home


Next song