Mennyből jövök most hozzátok

1. Mennyből jövök most hozzátok,
Jó hírt mondok, jer, halljátok,
Boldog örömöt hirdetek,
Méltán repes ma szívetek.

2. A megtartó ma születék,
Kiben vígad a föld s az ég,
Egy ártatlan kis csecsemő,
lelketek üdve lészen Ő.

3. Ez Krisztus, Isten Fia,
ki mennyből földre szállt le ma;
Ő üdvözít, Ő törli el
Világ bűnét szent vérivel.

4. Mit annyi szív epedve kért,
Amit Isten rég megígért,
Ő hozza, Tőle nyerheted
Az üdvöt, örök életet.

5. Óh, én szerelmes Jézusom,
Édes Megváltó Krisztusom,
Vedd fel kegyesen ügyemet,
Tedd magadévá szívemet.

6. Óh, kedves vendég nálam szállj,
Bűnömtől ne iszonyodjál;
Emeld magadhoz hívedet,
Jer, térj be örök szeretet!

7. Tedd hajlékoddá szívemet,
Erősítsd gyenge hitemet,
Hogy el ne felejthesselek,
Sőt örökre dicsérjelek.

Home


Next song