Néked éneklek

1. Néked éneklek,
Neved magasztalom,
Szívvel, lélekkel,
Hív érzésekkel.
Néked esdeklek,
Óh, Örökkévaló!

2. Vajha nem volna
Semmi bűn szívemben,
Ami bűntelen.
Személyem ellen
vádakat szólna
Majd az ítéletben!

3. Jó Atyám, segíts
Sok jót véghezvinnem:
E nap se légyen
Rám nézve szégyen;
lelkeddel őrizz
És hagyj
Benned hinnem!

4. Lelked szózata
legyen bölcs vezérem:
Nem tévedek el,
Sőt víg énekkel
Zeng szívem hangja,
Ha estvét megérem.

5. Most a munkára
vetem elmém, kezem;
Ha súlyos lészen:
állj Uram készen!
Mert szent szavadra
Könnyül az én terhem.

Home


Next song