Óh, felséges Úr!

1. Óh, felséges Úr!
Mi kegyes Istenünk!
Mely csudálatos a Te neved nekünk;
Nagy dicsőséged az egész földre
kiterjed és felhat az egekre.

2. Óh, Felséges Isten,
kegyelmes Urunk!
Mily csudálatos a Te neved nálunk!
Felségednek mily nagy dicsősége
mellyel teljes e föld kereksége!

Home


Next song