Örök élet reggele

1. Örök élet reggele,
Fény a végtelen fényből,
Egy sugárt küldj ránk Te le,
Kik új napra ébredénk föl,
Fényed lelkünk éjjelét űzze szét!

2. Jóságodnak harmata
Bágyadt lelkeinkre hulljon,
Éltünk, mely kiszárada,
Vigaszodtól felviruljon,
Híveid közt légy jelen szüntelen!

3. Lángszerelmed ölje meg
Sok hitetlen büszkeségünk,
Most hogy újra itt a regg,
Ébredezzen tőle szívünk,
Menjünk át az életen éberen!

4. Bűn ruháját vessük el
A szövetség vére által,
Vétkeink fedezzük el
Tőled nyert fehér ruhánkkal!
Hogy hitünk legyőzze majd mind a bajt!

5. Majd vezess az égbe föl,
Irgalomnak napvilága!
Könnyek gyászos völgyiből
Édes üdvnek szép honába,
Hol az üdv s a béke majd egyre tart!

Home


Next song