Szeretni vágyom

1. Szeretni vágyom, lelkem éke,
Szeretni téged, én erőm,
Tettel, szerény munkádban égve
Olthatatlan vágyat erezőn.
Hadd függjön égi fényeden,
Míg megtörik szemem!

2. Én életem, szeretni Téged,
Mint leghívebb barátomat,
Magasztaló dalt zengeni Neked,
Míg rám hinted sugárodat,
Szeretni vágyom Tégedet,
Mint vőlegényemet!

3. Hogy oly későn talállak én meg,
Szépséges és dicső Uram,
Nem régebb vallak az enyémnek,
Igaz békém, legfőbb javam,
Búsítja, bántja szívemet,
Hogy nem régebb szeret.

4. Eltévedék, vakon futottam,
Hiába is kerestelek,
Tőled folyvást messzebb jutottam,
Kergetve mulo fényeket,
Te vitted véghez most magad,
Hogy megtaláltalak.

5. Valódi nap, oh, hála Neked,
Hogy fényed rám világitott!
Áldom az égi üdvösséget:
Föloldott, s megvidámított!
Áldom szavad, dicső ajak:
"Meggyógyítottalak!"

6. Többé ne hagyj eltévelyednem,
Oh, tarts, oh, tarts meg utadon,
Ne hagyj utad jártomban engem,
Megbotlanom, megállanom!
Hass át meg át, áradj belém,
Hatalmas égi fény!

7. Szeretlek, éltem koronája,
Én Istenem, Te égi paizs!
Jutalmat érte nem kívánva,
A legnagyobb nyomorban is.
Csak csüggjön égi fényeden
Míg megtörik szemem!

Home


Next song