Vándorutam Jézusommal járom

1. Vándorutam Jézusommal járom,
Boldogan csak vele jár szívem,
Útam s célom másba nem találom,
/:Szívbe, házba üdvöt Ő viszen,:/

2. Völgyön, halmon, zöld mezőn
A réten, vígan járok Jézusom kezén,
Hogyha Ő nem volna hű vezérem,
/:Nem találnék jobb hazámba én.:/

3. Ő vigyáz rám, ha szemem behunyom,
Ő áll mellém, hogyha fölkelek,
Jó tanácsot ő ad válaszúton,
/:Ő vigasztal, hogyha szenvedek.:/

4. Hű Uramhoz térek én be egyre
Csillapítni szomjam, éhemet,
Hogy fölöttem Úr legyen kegyelme,
/:Reá bízom testem lelkemet.:/

5. Míg az este rám borul egészen,
Föl az égbe Jézus hívogat,
Szent örökség vár a menybe készen,
/:Tiszta béke honja befogad.:/

Home


Next song