Zengjen felőled, zengjen dicséret

1. Zengjen felőled, zengjen dicséret,
Hárfa, lant pengjen, harsogjon az ének!
Áldott teremtő, szent, erős Úr Isten,
Hozzád hasonló mennyen, földön nincsen.
Öröm forrása csak magad vagy nékem,
Én üdvösségem, én gyönyörűségem.

2. Zengjen dicséretet, soha el ne haljon,
nagy Szabadító, nevedről ez ajkon.
Nincs név hasonló, nincs több a tiédhez,
Mily csodás hajnal, dicső ébredés ez!
Jézus nevéről, míg éneklek, hallom,
Kelet, nyugat zeng, zeng dal angyalajkon.

3. Bár hallgat ajkam, szívemben zeng ének;
Egész bensőm áld Téged, oh, Szentlélek!
Te közlöd vélem Istennek szerelmét,
nagy békességed áthat szívet, elmét.
Kiáradásod, mint kenet illatja,
Bensőmbe tölti, életem áthatja.

4. Dicsérlek Téged, mindörökké áldlak,
Minden nap hívlak, szüntelenül várlak,
Oh, Szentháromság, Atya, Fiú, Lélek,
Most itt a földön, majd ott fenn dicsérlek.
Maradjon rajtam kegyelmed pecsétje,
Szent karod kérem, életemet védje.

Home


Next song