Gondviselő édes Atyám

1. Gondviselő édes Atyám,
Kérlek, engem meg ne utálj.
Onnét felül vigyázz reám,
Mert ezer bú, baj reám száll.

2. Édes teremtő jó Uram,
Im lásd meg, mire jutottam.
Az ég alatt, a föld színén,
Nincsen olyan árva, mint én.

3. Szegény fejem hozzád hajtom,
Minden dolgom reád hagyom.
Légy az én édes gyámolom.
Előttem járó csillagom.

4. Igaz, teremtő jó Atya,
Minden szegénynek támasza!
Nincs, akihez folyamodnám,
Kérlek, viselj gondot reám.

Home


Next song