Imádom azt a nagy szerelmet

1. Imádom azt a nagy szerelmet,
Jézusba mely felém hajolt.
Magam rábízva, mint a gyermek,
Ki férget, engem felkarolt.
Vágyom, magamnak mit se várva,
merülni e szeretet árba.

2. Szíved csak úgy eseng utánam,
Ki nem vagyok rá érdemes,
Erős, de gyöngéd vonzatában
Egész valóm feléd repes.
Kiválasztott lévén Tenálad
Én is téged választhatálak.

3. Akit bírnom kell, az magad vagy.
Érzem, csak érted élhetek.
Mit az egész világ nem adhat,
Nyugtot tebenned érhetek.
Itt gyönyörűség vár tudom jól,
Követlek hát, amerre vonzol.

4. Tiéd örökre szívem, éltem,
Megváltóm, egyetlen javam,
Hisz temagad ód adtad értem,
Üdvöm csupán véredbe van.
Nehéz, nagy bűnömön keresztül
Tied vagyok, lám, mindenestül.

5. Szívem mélyébe jól bevéssed,
Hogy ott maradjon szent neved!
Édes szerelmed, szenvedésed
Hadd, járja át a lelkemet!
Minden szavam egész valómra
Legyen Jézus pecsétje nyomva!

6. E drága névre az Atyának
Kitárul szíve én felém,
S öröm, szeretet, béke árad
Szelíden én reám, belém.
Ha tudná, hogyan szeretsz te,
A bűnös is viszont szeretne.

7. Dicsőség Jézus nagy nevére!
Minden patak miből ered,
A szeretet nagy kútfejére!
Ebből merít a szent sereg.
Mind meghajol, nincs hossza, vége,
Kezét vidáman összetéve.

Home


Next song