Mért vesződöl, tépelődöl

1. Mért vesződöl, tépelődöl,
Árva nyugtalan kebel?
Hagyd a zajgást, bú s a baj,
lásd, itt alant soh'sem fogy el.

2. Nyerd, ha nincs meg, azt a kincset,
Rozsda, moly minek árt.
A mulandót érte hagyd ott,
Hogy örök jód megtaláld.

3. Hogy szeressen, ott keresd fenn,
Kit szeretni érdemes.
Mindent tűrj el és kerülj el,
Képe mása hogy lehess.

4. Küzd le, öld meg, úgy a földnek
Vágya majd rabul nem ejt,
Nézz az égre! Végre, végre.
Földi bút szíved felejt.

5. Fájva-fáj az, míg alázat
Lesz az Úr a szív fölött,
És beléje, gond helyébe
Hit galambja költözött.

6. Hát tebenned is legyen meg,
Szív, mit ő akar… Te, csitt!
Szent nevének zengjen ének,
Szent dicséret ott meg itt.

Home


Next song