Jézus, Jézus!

1. Jézus, Jézus!
Óh, mi édes ez a név!
Van-e ily név csodaszép?
Minden búban, bajban
? segíthet rajtam.
Isten egyszülöttje ?
Emberé lett a dics?.
Sz?z anyától született
Embereknek üdve lett,
Az ? neve: Jézus, Jézus!

2. Jézus, Jézus!
Ront a b?nöm untalan.
Te segíthetsz csak,
Uram ilyen nyomorulton:
Hozzád kell fordulnom!
Áldott neved hívogat,
Értem lettél áldozat:
Te hatalmas, irgalmas.
B?nös vagyok, irgalmazz,
Hisz a neved: Jézus, Jézus!

3. Jézus, Jézus!
Néked, én jó pásztorom,
Háladással áldozom.
E gonosz világban
Nálad biztonság van.
Véred által míveled,
Csöndesíted szívemet;
Új életre adsz er?t
Áldlak majd trónod el?tt,
Mindörökre Jézus, Jézus!

4. Jézus, Jézus!
Te igazgasd lépteim
E világ ösvényein.
Bú, gond rám, ha támad,
Menjek csak utánad.
Ne szállj perbe énvelem,
Megbocsásd, mit vétkezem.
Nyisd meg égi lakodat,
Ott örök öröm fogad:
Megváltóm vagy Jézus, Jézus!

5. Jézus, Jézus!
Áldott üzenet:
Megváltottál engemet.
Hittel ezt ha zengem,
A szívemben menten
Föltetszik a virradat:
Megjelented magadat
Újra megtapasztalom,
Igaz, amit mond dalom:
Megváltó vagy Jézus, Jézus!

Home


Next song