Zendítsetek dicséretet

1. Zendítsetek dicséretet,
Ti földlakók, víg éneket,
Az Úr el?tt ujjongjatok,
A trón el?tt dalt mondjatok!

2. Az Isten Úr, mindenható,
Mi sár vagyunk, ? alkotó;
Mi népe, ? királyurunk,
Mi nyájai, ? pásztorunk.

3. Küszöbjeit ma lépjük át,
Betöltve mind szent csarnokát,
Dicséretek szárnyára kel
Úgy száll neve a mennybe fel.

4. Mert jó az Úr s szerelme nagy,
Bocsánatot s
kegyelmet ad,
Örökre áll minden szava,
Irgalma nem fogy el soha.

Home


Next song