Elbágyadt lelkemnek

1. Elbágyadt lelkemnek,
Szomorú szíveknek,
Ki vagy vigasztalója,
Gyámoltalanoknak,
Ügyefogyottaknak
Erős oltalmazója,
Mennybéli Istenség,
Uralkodó Felség,
Üdvösség megadója!

2. Sokfelöl ostromol,
Ugyan reám omol
A keresztnek zápora,
Nincs kihez fordulnom,
Segedelmet várnom,
Mert Felséged ostora
Reám eresztetett,
Szívemre vettetett
Hitemnek próbája.

3. Én gyarlóságomat,
Erötlen voltomat,
Óh, Úr Isten, jól látod.
Hogy bánatim terhét,
Ostromló erejét
Nem bírhatom, Te tudod.
Segedelmed nélkül
Reménységem meghűl,
Uram, ha nem táplálod.

4. Ha pedig tovább is
Ez öldöklő tövis
Sebhet akaratodból:
Vigasztald szívemet,
Nádszál hitemet,
Erősítsd jó voltodból.
Ha holtig is érzem
Ostorodat, vészem
Jó szívvel, mint Atyámtól.

5. Csak Jóbnak tűrését,
Ábrahámnak hitét
Oltsad az én szívembe.
Én reménységemet
Erötlenségemet
Fogadd szent kegyelmedbe.
Ellened ne vétsek,
Csak Teneked éljek,
Bízzam ígéretedben.

Home


Next song