Oh miként fogadjalak

1. Oh miként fogadjalak,
Világ Megváltója,
Méltókép, mint áldjalak,
Lelkem megtartója!
Oh Jézus gyújtsd szívemben
Te szövétnekedet,
Hogy érthessem mindenben
Te szent tetszésedet.

2. A Sion hintett néked
Zöld pálmaágakat,
De én, dicsérlek téged,
Zengvén zsoltárokat.
Szívbéli háladással
Imádlak Jézusom,
Buzgó magasztalással
Tenéked áldozom.

3. Oh, mit nem cselekedtél,
Hogy megtartsd lelkemet,
Ínségemből kivettél,
Megváltván engemet.
Én, aki országodból
Méltán kiüzenték,
Ím, abba irgalmadból
Ismét belépheték.

4. Valék nehéz fogságban
Te megszabadítál,
Valék rút szolgaságban
Te fölmagasztalál.
Jöttél, hogy fölemeljed
A porból lelkemet
Adtál kincset, amelyet
Világ el nem vehet.

5. Mi hozott le a földre
A mennyből tégedet?
Nem más, világnak üdve,
Csupán a szeretet.
A te kínos halálod
Lőn a mi életünk,
Te szent véred megváltott
Békét szerzett nekünk.

Home


Next song