Jöjj be, oh, miért állasz ott künn

1.Jöjj be, oh, miért állasz ott künn,
Isten áldott embere?
Várva-várlak, nyitva házam,
Nyitva szívem, szállj bele!
Jézusom, te hű barát,
Nézd szívemnek nagy baját;
Fájó, kínos seb van rajta,
De kezed meggyógyíthatja

2. Fájó seb a bűnnek átka,
A rossz lelkiismeret;
Ez mardossa kínzó váddal
Éjjel-nappal lelkemet.
Törvényeddel felfedéd,
Uram, bűnöm rejtekét;
És az óta nincs nyugalmam,
Szenvedésem kimondhatatlan.

3. Enyhülést, ha itt kerestem,
Nem szűntek meg kínjaim,
E csalárd világ örvénybe
Vitt sikamlós útjain;
Nem vigasztalt, csak gyötört,
Mérget nyújtott, nem gyönyört,
Míg segített, inkább bántott,
Nem találtam hű barátot.

4. A vigasztalás forrása
Csak te vagy, én Jézusom,
Békét szomjuzó lelkünket
Te vezérled jó úton.
Oh, világolj szép napom,
Ha a bánat terhe nyom;
Fordítsd felém szent orcádat,
Fény, öröm csak tőled árad.

5. Krisztus urunk eljöttében
Vettük üdvünk zálogát,
Isten a megtért bűnösnek
Szent Fiáért megbocsát.
Velünk lesz hát Krisztusunk,
Tőle el nem pártolunk;
Megtörik a bűn hatalma,
Krisztus vezet diadalra.

Home


Next song