Dicsérem az Urat, ki megmentette lelkem

1. Dicsérem az Urat, ki megmentette lelkem,
Amíg a föld s az ég nevével lesz tele;
Ég s föld legyen tanúm, hogy mily nagy üdvre leltem,
A szívem úgy ujjong: ujjongjatok vele!

2. Nincs boldogság nagyobb: hallgatni szent Igéjét;
„Legyen világosság” s ím, lesz fényáradat,
Híven hozzám hajon, enyhít, tanít, beszéded,
Az üdvösség útján vezérli lábamat.

3. Nincs boldogság nagyobb, mint hálát, hogyha adhat,
Vagy esdő fohászt küld szívem égre fel.
Szabadságával a szerelmetes fiaknak
Megtérő bűnösök szent reszketésével.

4. Mindig boldog vagyok, mert Isten Atyám lett.
Testvérem: Krisztusom s lelke vigasztal, int.
Nem rémít pokol, mit bánom már a földet,
Hiszen enyém a menny örök szent kincse mind.

Home


Next song