Ott kívül úrrá lett a mély sötétség

1. Ott kívül úrrá lett a mély sötétség,
Éj leple burkol ösvényt és utat,
Gyújtsuk meg itt benn a hit tiszta mécsét,
Oh, jertek és imádjuk az Urat.

2. Köszönjük Néki meg mindazt az áldást
Mit juttatott ma is kinek-kinek
Hogy a ruhát, az ételt és a szállást
E gyarló testtől ma sem vonta meg.

3. Mondjunk hálákat, hogy mi hallhatatlan
Lelkünkre is kegyes gondot viselt,
Hordozva minket minden pillanatban,
Buzdított, áldott, korholt és nevelt.

4. Kövessük meg szent és dicső Urunkat
Hogy szívünk s ajkunk annyit vétkezék
S kérjük megváltó drága Jézusunkat,
Tegye sebünkre megsebzett kezét.

5. Megbékélvén az Úrral, s emberekkel,
Álomra hajtjuk megfáradt fejünk.
Úr Isten, add, ha felderül a reggel,
Tiszták, erősek, boldogok legyünk!

Home


Next song