Nem látod-é, hogy csónakod

1. Nem látod-é, hogy csónakod
Örvények közt halad?
Ki tudja, érsz-e holnapot, vagy elborít a hab?
Könnyelműen, gondtalanul
Evezned, hogy lehet?
Vaj mid marad, ha veszve hull
A mélybe életed?

2. Nem látod-é, hogy Jézusod
Epedve vár terád?
Éretted mennyit áldozott
E hű, igaz barát!
Közömbösen haladnod el Mellette, hogy lehet?
Az üdvöt nem fogadnod el,
Mit Ő kínál neked!

3. Nem látod-é, hogy sürgető
Sok munka vár reád?
A tétlenül töltött idő
Fejedre néma vád.
Míg fenn a nap, restül, tunyán
Heverned, hogy lehet?
Urad majd életed alkonyán
Mi bért adhat neked?

4. Míg össze nem morzsolt a vész
Evezz a révbe hát
Amíg Jézus kegyelme kész,
Halld meg hívó szavát,
Amíg napod nem váltja éj
Dologra, tettre föl!
Az Úr veled, mitől se félj
S Ő jár mindig elől!

Home


Next song