Az Úrnak irgalmát

1. Az Úrnak irgalmát
Örökre éneklem,
És hűséges voltát mindenkor hirdetem.

Mert mondom, hogy megáll mindörökké irgalma,
Melyet úgy megépít, hogy megálljon mindenha
És hogy mind az égig erősíted, megtartod,
Te szent igazságod, és a Te fogadásod.

2. Boldog a nép, amely Tenéked örvendez
Minden dolgát, Ura, az viszi jó véghez.

Fényes arcod előtt ezek járnak merészen,
És a Te nevedben örvendeznek szüntelen,
Mert nagy dicsőségre őket felmagasztalod
És jótéteményid rajtok megszaporítod.

Home


Next song