Az elso örömhirt

Az első örömhirt

Az első örömhirt
az angyal mondta,
a pusztában virrasztó pásztoroknak.

Mikor éjjnek idején
elnémult a táj,
Mikor összebújt fázón az alvó juh nyáj.

Refr: Örömhir, örömhir,
örömhir nektek:
Izráel Királya megszületett!

2. Ott messzi keleten
egy csillag kigyúlt,
És tündöklő fénnyel az égen vonult,

Csudaszépen ragyogott
és szórta a fényt,
ilyen égi jelt nem látott senki se még.

Refr: Örömhir, örömhir,
örömhir nektek:
Izráel Királya megszületett!

3. És ott napkeleten
a bölcsek nézték
A csillagnak fényét és felismerték:

“Ime megjött a Király”-
kit népek vártak,
El is indultak hittel és rátaláltak.

Refr: Örömhir, örömhir,
örömhir nektek:
Izráel Királya megszületett!

4. Ma szivünk zengi már
a hit himnuszát,
És dicséri,áldja a mennyek Urát,

Kinek szent szavára lett
a Föld és az Ég,
Fia vérén nyert üdvöt az emberiség!

Refr: Örömhir, örömhir,
örömhir nektek:
Izráel Királya megszületett!

Home


Next song