Egy az Úr, egy a hit

Egy az Úr, egy a hit

Egy az Úr, egy a hit,
egy az út, egy a cél,
Együtt felcsap a láng,
egyedül elalél.
Akkor győztes a harc,
ha egy ütemre lépünk,
Eggyé tenni az Úr
Szentlelkét adja nékünk.

Testvérszív-dobogás
milyen nagy kegyelem,
Testvérláng-lobogás;
győz sötét éjjélen
Hogyha jő baj, veszély,
csak együtt leljen minket,
Kéz a kézbe kezünk;
s Krisztusnál szíveinket!

Testvérszívek közé
ami gátat emel,
Ami ék, akadály,
törjük, szét, vessük el!
Hogy az áldásfolyam;
zuhogó, gazdag árja,
Ha felék útra kel,
ne leljen akadályra.

Legyünk hát egyek ó,
egyek Kriszusba mind,
Egyek munkamezőn,
egyek harcra ha int
Együtt szálljon imánk
fel az Isten szívéig.
Akkor kis csapatunk ég erői kísérik.

Egy a cél odafent,
egy az Úr, aki hív.
Egy a mentő kereszt,
legyen mind egy a szív!
Együtt vívjuk meg itt
ama szent, nemes harcot,
Együtt látjuk meg fent
majd az isteni arcot.

Home


Next song