Igy szolt egy anya a fiához

Így szolt egy anya a fiához

1. Így szolt egy anya a fiához
Ma este a bálba ne menj
Jöjj velem jöjj a Golgotára
Hallgasd meg ami ott végbe megy
Jöjj Jézushoz és ne halazd
Szíved ma néki által add.

2. Az ifjú válasz képpen mondja
Még egyszer hadd hogy el menjek
Ez este szívem el nem rontja
Majd holnap én is megtérek
Örvendeni fogsz jó anyám
És hallgatni fogod imám.

3. Éjfél s még ott mulat a bálba
És vidáman szól a zene
Csak az anyának szíve vérzik
Míg hangzik az áldott ige
Ő nyugton ülni jaj nem tud
Fia a kárhozatba jut.

4. Már éjfél után üt az óra
S a mécses szomorúan ég
Még fáradtan megy mutatója
És ott künn csillagos az ég
Egy ifjú az ajtót nyitja
Sápadt és könnyes az arca.

5. Így szól: Jöjj el gyorsan velem
Fia ott fekszik betegen
Meglátja ott sokat ne kérdjen
Talán utolsó percében
És szótlan lelé a fiát,
Ki vívja a haláltusát.

6. A megtérés ideje elmúlt
Most fekszik sírba csendesen
De Jézus szava hozzád eljut
Térjél meg még ma gyermekem
Fogadd el jó anyád szavát
Keresd lelked s üdvöd javát

Home


Next song