Itt állunk csoportba el búcsuzni

Itt állunk csoportba el búcsuzni

1. Itt állunk csoportba el búcsuzni,
Közel már az óra el kell válni,
Ha testben elvállunk, szívben egyek vagyunk,
És örömmel mondjuk: Isten áldjon!

2. Legyen hát ez óra most az Úré,
Ő tegyen bennünket egyenesekké
Szivünk, lelkünk kösse szerelmével össze,
Hogy egyek maradjunk mindörökre.

Home


Next song