Jeruzsálem templom drága szép köve

Jeruzsálem templom drága szép köve

1. Jeruzsálem templom drága szép köve
Leborulva áll és puszta a helye
Puszta falai közt sötét éjszaka
Sion lánya áll és keserg rajta

Izráel nép elhagyatva nincs
Táplálja őt az a reménység
A jó Isten amit meg ígért
Azt a földet vissza adja még.

2. Elmult már a ködös sötét éjszaka
Világosság támadt a pusztuságba
Jeruzsálem templom felépítve van
Ne keseregj rajta Sion leánya.

Örvendj most már nincsen semmi baj
Az Úr Jézus már köztünk van
Hallgassunk hát kedves szavára
Ez visz minket fel a menyországba.

3. Ez a Jeruzsálem a menny dicsőség
Oda siet ismét a megvátott nép
Az oda vezető úton mehetünk
Nincsen azon semmi sem az ellenünk

Legyőzte azt a mi Királyunk
Azért nem kell félni már nekünk
Az Úr Jézus az a nagy Király
Zászlója alá sorakozzál.

4. Aki ezt a zászlót magasan hordja
Az Úr Jézusnak lesz bátor harcosa
Az Isten igéje lesz a fegyvere
S ezzel le lesz győzve Sátán ereje

Kard, pajzs sisak a szelídsége
A Szent Lélek lesz a vezére
Az Úr Jézus a parancsnoka
Szent,szent legyen az akarata.

5. Az Úr Jézus eljön dicsben mint király
Világ összes népe mind eléje áll
Két csoportra fogja őket osztani
Jobbfelőlieknek fogja mondani:

Jertek el én Atyám áldotti
Azon országot örölölni
Melyet én véremmel szereztem
Azoknak kik hisznek én bennem.

6. Balfelőlieknek pedig ezt mondja:
Menjetek el az örök kárhozatba
Nem hittetek az én szent ígéimnek
Melyeket az én szolgáim hirdettek.

Nincsen néktek semmi közötök
S nem is lesznek ti örökösök
Részetek az örök sötétség
És azután a kín szenvedés.

Home


Next song