Mikor a nap

Mikor a nap lemenőbe

1. Mikor a nap lemenőbe
Az ég alja felé jár
Elmerengve rátekintek
ez a nap is telik már.

Vajon hiába telik el ez
a nap is éntőlem
Mit is irhat mára az Úr
a könyvébe felőlem.

2. Mit tettem az Úr Jézusért
Tudtam türni szenvedni.
Adakozni prédikálni
és szent életet élni

Vagy talán ha veszekedtem
Haragudtam rosz voltam
Béküljünk hát meg egymással
Mig a nap az égen van.

3. Hogy ne nyugodjon le a nap
Haragudva az égről
Mert azokért büntetés
jön mireánk az Istentől.

Felejtsünk el minden rosszat
Bocsássunk meg egymásnak
Mint ahogy a napnak vége
Legyen vége azoknak

4. Mert hogyha tán szivünk szerint
Megbocsátni nem tudunk.
Akkor mi a büneinkért
Bocsánatot nem kapunk.

Igy hát fogjunk szépen kezet
Bocsássunk meg egymásnak
Mint ahogy a napnak vége
Legyen vége azoknak.

Home


Next song