Oh volna bár ezernyi nyelvem

1. Óh volna bár ezernyi nyelvem
Ezernyi ajkam énnekem
Hogy szívem óhalyához mérten
Elzenghetném dícséretem
/: Dícsénekre dícséneket.
Arról mit velem Isten tett. :/

2. Bár hangzanék szavam serényen
Magasra törve a napig
Buzogna bár örömtől vérem
Amíg csak erembe folyik
/: Hogy lenne egy-egy dicszengés
Én bennem minden érverés :/

3. Miért halgattok szívem erői
Fel, fel munkára szorgosan
Istent szolgálva Őt dícsérni
Imádni buzgón hangosan
/: Óh lelkem testem ne pihenj
Dicsérjed Őtet szüntelen :/

4. Jóságod vágyom énekelni
Amíg a nyelvem ép leend
Örömnek áldozatját tenni
Míg élet van a szivemben bent
/: S ha nem lesz erő ajkamon
Dícsérni fog majd sóhajom :/

5. Óh fogadd az én éneklésem
Kegyelmesen jó Istenem
Add, hogy ez ének mégszebb legyen
Tenállad ott a mennybe fenn
/: Amikor majd sok ezrekkel
Dícsérlek örök énekkel :/

Home


Next song