Samáriának leánya

1. Samáriának leánya nem sejtre még mit sem tud
Hogy a kútnál Jézus várja aki mindent tud,
Hogy bűnéből őt megmentse reá türelmesen vár.
Megkínálja élet vízzel a Jákób kútjánál.

Kar.:
Halld óh lélek e csodás hírt
Üdvözítőm téged vár
Élet vízzel kínál téged
A Jákób kútjánál.

2. Ott a pálmák árnyékában elmondá Jézus neki,
Mint folytak le itt a földön múló évei
Fut hát gyorsan a városba s elhírdeté mindenütt,
Hogy Messiás Isten fia mihozzánk eljött.

3. Most az élet kristály vize Jézus által csörgedez,
Isten kegye nagy irgalma felénk ömledez.
Üdv és béke él szivünkbe,
ha követjük szent szavát,
Ha megleljük Jézusnál üdvünk forrását

Home


Next song